VAUNUTYYPPIEN:

VOKK-vaunut
Katetut vaunut
Monikäyttöalustat
Vaunut puutavaran
kuljettamiseen
Pitkät vaunut/alustat puun
ja sahatavaran kuljetukseen
Hakevaunut