Palvelut

Kuljetus- ja huolintapalvelut

 • Seuraavien vaunutyyppien toimittaminen kuljetuksia varten::
  • katetut vaunut;
  • VOKK-vaunut (korkealaitainen avovaunu);
  • monikäyttöalustat;
  • modernisoidut vaunut puutavaran kuljettamiseen;
  • hakevaunut;
  • pitkät vaunut/alustat puun ja sahatavaran kuljetukseen.
 • Rahtien laskenta ja –maksut.
 • Erikoiskuljetukset; ylimittaiset ja –painoiset kuormat.

Muut palvelut

 • Online seuranta vaunuille sekä päivittäinen raportointi.
 • Lastaussuunnitelmien ja -piirrustusten teko sekä hyväksyttäminen rautatieviranomaisilla.
 • Vaunujen modernisoiminen sekä muut muutostyöt, puutavaran, konttien ja hakkeen kuljettamista varten.

VAUNUTYYPPIEN

VOKK-vaunut
(korkealaitainen avovaunu)
Katetut vaunut
Monikäyttöalustat
Vaunut puutavaran
kuljettamiseen
Pitkät vaunut/alustat puun
ja sahatavaran kuljetukseen
Hakevaunut